Do konce roku bude s největší pravděpodobností schválena novela energetického zákona, která umožní sdílení vlastně vyrobené energie v komunitě do 1 000 členů. V platnost by měla vstoupit v červenci příštího roku a výrazně tak přispěje k energetické soběstačnosti domácností, obcí nebo třeba škol.

Již delší dobu očekávaný návrh novely energetického zákona, nebo-li Lex OZE 2 se blíží do třetího čtení. Poslanci totiž v minulém týdnu odhlasovali právě novelu energetického zákona, která po dlouhých letech, kdy se o této prakticky revoluční myšlence začalo poprvé hovořit, zavádí v naší zemi v dohledných měsících možnost sdílení elektřiny v rámci komunitní energetiky. Její podstatou je samovýroba elektřiny z obnovitelných zdrojů a tedy její následné sdílení mezi členy komunity tzv. energetického společenství. Členové energetického společenství si pak dle jasně definovaných pravidel a základních principů v rámci připravované novely budou moci sdílet energie z vlastních výroben. Ve zmíněném energetickém společenství tak může být až 1000 členů, kteří si mezi sebou budou moci ze svých výroben sdílet vlastní vyráběnou elektřinu z obnovitelných zdrojů, zejména pak tedy z fotovoltaických elektráren. Legislativní ukotvení energetických společenství v rámci této novely tak usnadní realizaci nových komunitních energetických projektů napříč ČR.

Členové energetických společenství mohou tudíž být nejen fyzické osoby, ale také i obce, školy, školky, restaurační zařízení, úřady, menší firmy, zemědělská družstva či třeba SVJ. Pokud tedy bude LEX OZE 2 do konce roku 2023 v Parlamentu definitivně schválen (a prozatím to tak skutečně vypadá), bude mít novela platnost již od července příštího roku. Dle Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) obsahuje předložený materiál krom vydefinování toho, co je energetické společenství a kdo do něj může vstoupit, také nově jasně definovaná pravidla, jakým způsobem se bude v praxi řešit sdílení elektřiny vyrobené v rámci energetického společenství tak, aby bylo respektováno stávající fungování trhu s elektřinou. Podle ministra obchodu a průmyslu je také velmi klíčové zejména to, aby totiž při sdílení elektřiny mezi členy společenství, ale i zákazníky bylo možné párování výroby a spotřeby a vyhodnocování tak toků elektřiny a jejího následného sdílení v rámci energetického společenství. Sdílet elektřinu bude dle MPO možné nejen mezi členy společenství, ale právě také i mezi zmíněnými zákazníky. S tím pak ale také souvisí i vznik tzv. datového centra. Datové centrum pak tedy bude pomáhat k praktickému zajišťování datových výměn pro sdílení elektřiny mezi výrobnami a odběrateli elektřiny.

blogov-obr-zek-LEX-OZE-II

Premisa celé novely je tak umožnění lidem, obcím a i malým podnikům, které mají zájem se v komunitní energetice realizovat a zapojit se do ní, snížit jejich závislost na fosilních palivech prostřednictvím lokální výroby energie a jejího následného sdílení. Velmi důležitou devizou celé komunitní energetiky je nejen dle MPO také to, že nám umožní posílit energetickou nezávislost každého z nás a tím i celé společnosti. Novela energetického zákona tak přichází právě v době, kdy jakékoliv posílení energetické soběstačnosti společnosti dalšího ze členských států Evropské unie je velice důležité, a to především v dnešní době, kdy se Evropská unie postupně vypořádává s dopadem embarga na dovoz a distribuci energetických komodit a energií z Ruské federace do EU v rámci sankčních balíčků. Můžeme tedy konstatovat, že tato ostře sledovaná novela přichází právě v čas. Také další velice podstatnou devizou celé komunitní energetiky je to, že umožní posílit energetickou nezávislost každému z nás a tím pádem i celé společnosti. Zároveň nám v ČR nově zaváděná komunitní energetika pomůže citelněji snižovat výdaje za energie, v tomto případě pak tedy za elektřinu.

Autor

Špirit Petr
Investice
Analytik

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas. Více informací o cookies.