Nezávazná poptávka

Pořiďte si firemní fotovoltaickou elektrárnu bez vstupních nákladů a jakéhokoliv zadlužování.

Prodej zelené energie je produkt pro firemní zákazníky, kteří si chtějí opatřit fotovoltaickou elektrárnu, ale nechtějí do ní investovat finanční prostředky. Veškeré náklady s pořízením elektrárny za Vás převezme firma Prodej zelené energie, s.r.o. Následně jen platíte za elektřinu, kterou Vám elektrárna vyrobí.

Cenu za prodej elektrické energie máte fixovanou na 20 let dopředu, k ceně vyrobené solární elektrárnou již pochopitelně neplatíte distribuční sazby ani žádné další jiné poplatky vyplývající z ceny elektrické energie.

V průběhu smluvního vztahu máte možnost si kdykoliv odkoupit elektrárnu do Vašeho vlastnictví a pokud tohoto práva nevyužijete, za 20 let elektrárnu na Vás převedeme za zůstatkovou cenu 1 Kč.

Produkt je určen pro firmy s vlastní nemovitostí a pravidelným odběrem elektřiny jakou jsou např. Obchodní centra, výrobní podniky, průmyslové objekty, logistická centra, sklady, mrazírny, administrativní budovy apod.

Výhody produktu:

  • Není třeba žádná vlastní investice
  • Používáme pouze ověřené a kvalitní technologie s nadstandardní životností
  • Šetrnost k životnímu prostředí díky prodeji zelené energie
  • Záruční, pozáruční servis a spoleh na firmu s tradicí, která tu s Vámi bude i za desítky let
  • O nic se nestaráte a jen kupujte elektřinu vyrobenou z Vaší stavby
  • Fixovaná cena elektřiny na 20 let
  • Možnost si odkoupit elektrárnu za zůstatkovou hodnotu nebo za 1 Kč po 20 letech

Jak to u nás probíhá

Konzultace a návrh

Zjistíme u vás základní vstupní informace. Na základě prvních vstupních údajů vám vypracujeme kalkulaci, za kolik bychom Vám mohli prodávat elektřinu z elektrárny, kterou bychom Vám nainstalovali.

Obhlídka na místě

Po obhlídce na místě následuje již konkrétní cenová nabídka, zašleme vám návrhy smluv:

  • Smlouva o dodávce a odběru elektřiny
  • Rámcová smlouva o spolupráci při realizaci a provozu fotovoltaické elektrárny
  • Smlouva o zřízení věcného břemene
Žádost o připojení k síti

Naše projekční oddělení zpracuje zjednodušenou dokumentaci zapojení FVE, kterou naše administrativní oddělení zapracuje do žádosti o připojení FVE k distribuční síti.

Distributor má termín pro vyjádření o připojení 1 měsíc v případě nízkého napětí, 2 měsíce u vysokého. Na základě zplnomocnění uzavřeme Smlouvu o připojení, která zavazuje distributora připojit FVE k síti.

Vyřídíme za vás administrativu

Zajistíme Energetický posudek od licencovaného Energetického specialisty, bude-li v dané dotační výzvě vyžadován. Zpracujeme Projektovou dokumentaci na úrovni pro stavební povolení, jejíž součástí je mj. Požárně-bezpečnostní řešení (PBŘ), statický posudek a další.

Stavební povolení

Zajistíme pro Vás Stavební povolení, územní souhlas, popř. jiný akt stavebního úřadu nezbytného pro získání dotace.

Montáž elektrárny

Zahájíme výstavbu a montáž fotovoltaické elektrárny.

Dokumentace po výstavbě elektrárny

Zpracujeme pro Vás dokumentaci skutečného provedení. Zažádáme za Vás o První paralelní připojení k distribuční síti na základě plné moci. Podepíšeme za Vás Smlouvu o Prvním paralelním připojení. V případě probíhajícího stavební řízení zajistíme kolaudaci.

Dodávka elektrické energie

Začneme Vám dodávat elektrickou energii z naší elektrárny na Vaší nemovitosti s cenou fixovanou na 20 let.

Servis

Samozřejmostí je poradenství a náležitý servis po dobu provozu Vaší firemní elektrárny.

Převod vlastnictví elektrárny

V průběhu dodávek si můžete odkoupit elektrárnu za zůstatkovou cenu. Po 20 letech Vám elektrárnu převedeme do Vašeho vlastnictví za 1 Kč.

Elektřina zdarma

Po převodu elektrárny na Vaší firmu, již za elektřinu z FVE nebudete platit.

Jsme vašimi průvodci

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas. Více informací o cookies.