Blíží se spuštění komunitní energetiky, kdy bude možné sdílet elektřinu vyrobenou ze solárních panelů až pro 1000 členů. Co vše si musíte vyřídit?

Sdílení energií v rámci komunitní energetiky prostřednictvím novely Lex OZE II, kterou byla zákonodárci schválena už ke konci minulého roku, se již za pár dní začne rozbíhat. Od 1. července si tudíž budou moci nejen domácnosti v rámci novely Lex OZE II, ale i podniky, zemědělská družstva, úřady, školy i školky prostřednictvím komunitní energetiky sdílet elektřinu. Také v rámci vzniku tzv. aktivního zákazníka bude moci výrobce elektřiny ze solárních panelů, které má třeba na chalupě, zásobovat sdílenou elektřinou až jedenáct předávacích míst, a to například členy rodiny či sousedy bydlících mnohdy velmi daleko od výrobního místa. Ačkoliv tento poměrně revoluční krok na poli energetiky v ČR nabyl platnosti již na začátku tohoto roku, tak s praxí se setká až začátkem července letošního roku. Jak tedy mají jednotlivý zájemci konkrétně postupovat?

Nový zákazník, který se stal součástí komunity, musí prvotně zaregistrovat předávací místa připravená na sdílení elektřiny u Elektroenergetického datového centra. S tím, že následně může požádat o výměnu stávajícího elektroměru. Ta by měla být zdarma. Samotná energetická společenství, která mohou mít až 1000 členů, se pak musí jednotlivě registrovat u Energetického regulačního úřadu. Ten bude kontrolovat, zda jsou splněny veškeré potřebné náležitosti, které jsou dle znění zákona důležité dodržet. Zejména jestli byli splněny všechny zákonné podmínky právě pro založení energetického společenství. U vzniku energetického společenství je nejprve nutno založit jednu z forem obchodní společnosti, tím pádem tedy buď právnickou osobu či například spolek a následně jej zaregistrovat. Také je vhodné zvážit zpracování studie proveditelnosti, které bude následně vyžadováno i MŽP. Každý z členů společenství by si měl určit tzv. alokační klíč. Ten je důležitý kvůli tomu, že jednotliví členové společenství se tak dohodnou, kolik každý jednotlivý člen daného společenství bude v rámci sdílení odebírat elektřiny. Tuto informaci pak energetické společenství musí následně nahlásit u zmiňovaného EDC. To jej dále předá operátorovi trhu. S tím, že již od 1. srpna tohoto roku by mělo EDC začít fungovat.

BIG-news-pic-komunitn-energetika

Další z podmínek je, že domácnosti, které si mezi sebou chtějí elektřinu sdílet, musí být vybaveny průběhovým měřením. To by tak mělo vyhodnocovat výrobu a spotřebu elektřiny pravidelně v intervalu  15 minut. Instalaci průběhového měření by následně měl do tří měsíců od žádosti dané domácnosti zajistit provozovatel distribuční soustavy, a to již od 1. července. Daný distributor by pak měl výměnu stávajícího měřidla za nové chytřejší měřidlo provést zdarma. Co se týče poplatku za distribuci elektřiny, tak ten bude odběratelem hrazen pouze v případě, že bude daný odběratel využívat distribuční síť. Distribuční poplatek tedy není potřeba platit pouze v případě, odebírá-li daný odběratel sdílenou elektřinu v rámci bytového domu. Už v minulém roce bylo díky vyhlášce ERÚ možné elektřinu sdílet do jednotlivých bytových jednotek v rámci bytového domu. Oproti minulému roku bude v rámci sdílení elektřiny v bytovém domě oproti minulému roku přesnější a jednoznačnější. Spotřebovaná elektřina, která je vyráběna ze společné fotovoltaické elektrárny na bytovém domě a následně sdílená mezi jednotlivé bytové jednotky, se tak bude moci rozpočítávat výrazně přesněji. Tato varianta se ze všech dalších možností v rámci sdílení energií jeví jako nejzajímavější, což se v praxi také projevilo. Komunitní energetika se tudíž obzvlášť vyplácí zejména v rámci bytového domu. A to i z důvodu, že pokud se jednotlivý členové bytového družstva shodnou na instalaci společné fotovoltaiky, mohou si mezi sebe v rámci SVJ rozložit jak samotnou platbu či splátky za fotovoltaickou elektrárnu, tak i pro dané členy komunity velmi efektivně a již výrazně přesněji a spravedlivěji vyráběnou a následně sdílenou elektřinu do jednotlivých bytových jednotek rozdělovat. Navíc se z praxe ukázalo, že fotovoltaická elektrárna na bytovém domě dokáže pokrýt až polovinu spotřeby domácnosti bytu, který právě elektřinu ze společné FVE odebírá.

Autor

Špirit Petr
Investice
Analytik

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas. Více informací o cookies.