Chci fotovoltaiku

Proč fotovoltaiku na bytový dům?

Vzrůstající ceny energií se týkají každého z nás. Je proto výhodné vyrábět si částečně nebo i zcela elektřinu ve vlastní režii. Dostupné dotace tuto myšlenku ještě výrazně podporují a zkracují dobu návratnosti nutné investice. Spolupracujeme se společností, která již dlouhodobě slučuje odběrná místa v bytových domech, čímž dosahujeme zásadní úspory v nákladech na distribuční složku plateb za elektřinu. Tento model nyní využíváme i k distribuci elektřiny, vyrobené z fotovoltaiky, do jednotlivých bytových jednotek. S přijetím zákona LEX OZE I a LEX OZE II jsme připravili i další řešení, které nazýváme iKomunita. To Vám umožní využívat FVE umístěnou na Vašem domě také v jednotlivých bytech, je ale jednodušší i rychlejší na realizaci a tím i levnější.

Proč fotovoltaiku od Bidli systémem iKomunita

Řešení komunitní energie pro bytové domy dle LEX OZE I umožňuje jednoduše sdílet výrobu elektřiny z FVE a každý člen SVJ nebo bytového družstva může nadále využívat svého dodavatele elektrické energie. Tato varianta je administrativně méně náročná a rychlá na realizaci.

Nicméně toto sdílení není dle našich zkušeností ekonomicky dlouhodobě velmi výhodné, a to hlavně díky významnému nesouladu mezi výrobou elektřiny z FVE (přes den) a spotřebou v jednotlivých bytech (večer).

Proto jsme se stali součástí a partnerem projektu iKomunita (www.ikomunita.cz), který výrazně vylepšuje ekonomiku vynaložené investice. Je to díky chytrému řízení bateriového úložiště, které umožňuje v celém domě právě pokrýt nesoulad mezi výrobou a spotřebou elektřiny z FVE. Tato varianta zvyšuje efektivitu využití vyrobené elektřiny minimálně 2x více oproti "klasické komunitě". Řešení iKomunita využívá několik užitných vzorů a patentů, což znamená, že ho mohou využívat pouze certifikované společnosti, mezi které patříme.

1

12 let zkušeností

Náš tým má za sebou více než dvanáct let zkušeností s pokročilými řešeními a stovky spokojených klientů. Naše týmy prochází pravidelnými školeními.

2

Realizace na klíč včetně zajištění dotace

Na místě objektivně posoudíme a navrhneme pro Vás skutečně optimální a individuální řešení, odpovídající velikosti nemovitosti a spotřebě elektrické energie. Zajistíme celý projekt, včetně návrhu, projektové dokumentace, administrativy, financování, až po instalaci samotnou. Vyřídíme za Vás dotaci, pokud na ni máte nárok. Pro roky 2024-2030 se jedná zejména o podporu z programu NZÚ (Nová Zelená Úsporám), z níž je možno získat až 50 % nákladů zpět.

3

Úspora

Nešetříte za energii, ale šetříte náklady na energii. Navíc v létě, kdy máte nadbytek energie, se nemusíte omezovat a můžete užívat například klimatizaci. Zvyšujete si tak komfort bydlení a hodnotu nemovitosti.
Výrazná úspora je i na tzv. distribučních poplatcích, a to díky vyrobené a zároveň spotřebované elektřině z FVE uvnitř celého domu i v jednotlivých bytech. Efektivita využití vyrobené elektřiny z FVE uvnitř bytového domu u řešení iKomunita je cca 65 % (běžná komunita do 30 %).

4

Komunita

Bude zřízeno tzv. Odběrné místo Vůdčí, přes které bude připojena FVE a díky kterému se dostane elektřina do jednotlivých bytů dle tzv. alokačního klíče. Původní fakturační elektroměry budou vyměněny za elektroměry průběhové, které umožní využít elektřinu vyrobenou z FVE a zároveň si ponechat svého dodavatele elektrické energie v každém bytě.

5

Uložení

Velkou výhodou iKomunity je, že jsou přebytky (nadvýroba) z FVE směřovány do vhodného bateriového úložiště pro pozdější využití v bytech, případně do ohřevu teplé vody. Pouze zbytek je prodáván přes OM do distribuční sítě, což zlepšuje ekonomiku a návratnost investice. Díky našim tarifům pro dodávku i výkup elektrické energie Vám s tím určitě pomůžeme.

 • Vůdčí OM - Vůdčí odběrné místo - vůdčí odběrné místo zřídíme v bytovém domě jediné a k němu bude připojen společný zdroj (fotovoltaická elektrárna s baterií). Přes toto odběrné místo budou realizovány, resp. prodávány, také přebytky v domě nespotřebované elektřiny (přetoky) z domu do sítě.
 • Přidružená OM - Byt 3 až Byt 10 - Přidružená odběrná místa zůstanou jednotlivým bytům. Ty si tedy budou moci nadále vybírat vlastního dodavatele elektrické energie a mohou využívat vyrobenou elektřinu ze společného zdroje podle alokačního klíče.
 • Alokační klíč - Podle tohoto klíče se bude rozdělovat společně vyrobená elektřina mezi jednotlivé domácnosti, tedy mezi Přidružená odběrná místa.

Proč fotovoltaiku od Bidli s Jednotným odběrným místem (JOM)

Řešení s JOM je pro bytové domy dlouhodobě ekonomicky výhodnější z pohledu úspor, ale je to dražší varianta a náročnější na administrativu. Je také závislá na shodě všech členů v bytovém domě na spojení svých odběrných míst do JOM a využívání jednoho dodavatele elektrické energie, což mnohdy v bytovém domě bývá problém.

1

12 let zkušeností

Náš tým má za sebou více než dvanáct let zkušeností s pokročilými řešeními a stovky spokojených klientů. Naše týmy prochází pravidelnými školeními.

2

Realizace na klíč včetně zajištění dotace

Na místě objektivně posoudíme a navrhneme pro vás skutečně optimální a individuální řešení, odpovídající velikosti nemovitosti a spotřebě elektrické energie. Zajistíme celý projekt, včetně návrhu, projektové dokumentace, administrativy, financování, až po instalaci samotnou. Vyřídíme za Vás dotaci, pokud na ni máte nárok. Pro rok 2024-2030 se jedná zejména o podporu z programu NZÚ (Nová Zelená Úsporám), z níž je možno získat až 50 % nákladů zpět.

3

Úspora

Nešetříte za energii, ale šetříte náklady na energii. Navíc v létě, kdy máte nadbytek energie, se nemusíte omezovat a můžete užívat například klimatizaci. Zvyšujete si tak komfort bydlení a hodnotu nemovitosti.

4

Jednotné odběrné místo (JOM)

Platíte jen za jediný hlavní fakturační elektroměr, což přináší značné úspory na poplatcích nejen za jednotlivé elektroměry. Z původních fakturačních elektroměrů vzniknou elektroměry podružné, které slouží ke spravedlivému rozúčtování elektřiny v domě, a to i díky naší aplikaci.
Velkou a čím dál tím větší výhodou tohoto řešení je úspora na všech distribučních platbách za přenos elektrické energie, a to včetně stálých, které tvoří cca 50 % celkové ceny za elektřinu.

5

Uložení případné nadvýroby

Pokud je to možné, je nadvýroba z FVE přednostně ukládána do vhodného bateriového úložiště, což umožňuje využití v bytových jednotkách tehdy, kdy ji potřebují a případně ještě do ohřevu TUV. To znamená, že využití vyrobené elektřiny z FVE je 80-90 % uvnitř bytového domu. To zlepšuje ekonomiku i návratnost investice a zvyšuje soběstačnost a nezávislost celého bytového domu na dodávkách elektřiny od dodavatelů.

JOM & fotovoltaická elektrárna

Dotace

Přesto, že současné ceny elektrické energie již dávají instalaci fotovoltaické elektrárny samy o sobě ekonomicky smysl, je vlastní výroba elektřiny podporována z dotačních titulů. Pro rok 2024-2030 se jedná zejména o podporu z programu NZÚ (Nová Zelená Úsporám), z níž je možno získat až 50 % nákladů zpět.

Uvedená dotace se vztahuje na:
Instalaci fotovoltaické elektrárny
15 000 Kč za 1kWp FVE
Bateriové systémy
10 000 Kč za 1 kWh
Připojení bytových jednotek na odběr elektřiny z fotovoltaické elektrárny
10 000 Kč za každý připojený byt
Příklady:


Bezpečnost

Při jednáních s předsedy a členy SVJ a bytových družstev je často velkým tématem strach z bezpečnosti fotovoltaických elektráren a jejich případných bateriových úložišť. Většina dotazů a obav směřuje hlavně k hoření baterií a případnému omezenému nebo i nemožnému hašení při výrobě elektřiny z fotovoltaické elektrárny v celém domě. Tato obava je naprosto normální a legitimní, a proto k ní přistupujeme velmi odpovědně.

Rozdíl mezi případným hašením jakéhokoli ohně na rodinném a bytovém domě s instalovanou FVE je v zásadě jediný, ale o to závažnější. V rámci rodinného domu se zničí maximálně daný rodinný dům většinou s 1 bytovou jednotkou a nešťastná je 1 rodina. V případě bytového domu je to škoda třeba i na 50 bytových jednotkách a tím i 50 nešťastných rodin. Je to možná trochu cynické, ale je to tak...

Už jen z tohoto důvodu při řešení a návrhu FVE na bytových domech by měla být BEZPEČNOST pro všechny realizační firmy absolutní prioritou. Pokud ne, měl bych strach s takovou firmou cokoli realizovat v domě, kde žiji já a moje rodina.

My si uvědomujeme, že neinstalujeme "světýlka na solární pohon", která pokud se rozbijí, nic mimořádného se nestane, jen přestanou fungovat. Naše FVE systémy jsou opravdovou elektrárnou, která vyrábí elektřinu, ta se ukládá do bateriového úložiště, spotřebovává se v celém domě, a to hlavně v jednotlivých bytech. To znamená, že podobně jako elektřina z veřejné distribuční sítě, může ublížit a případně i zabít člověka.

To máme vždy na paměti, a proto my jako firma "Bidli technologie pro bytové domy" používáme nejen bezpečné a prověřené technologie, ale hlavně instalujeme aktivní i pasivní bezpečnostní prvky, a to často i nad rámec platných požárních a bezpečnostních předpisů.

1) Aktivní prvky ochrany:

 • Přepěťové ochrany a jističe
 • Úprava vnitřního rozvodu elektřiny dle současné platné normy
 • Automatické DC odpojovače ve střídačích elektrického proudu

2) Pasivní prvky ochrany:

 • FV panely vybavujeme komponenty, které na fyzikálním (ne elektrickém) principu dokáží v případě nebezpečí odpojit výrobu elektřiny právě na úrovni střechy a jednotlivých panelů
 • Samozhášecí systémy, které na principu zahřátí nad určitou teplotu automaticky uhasí případný oheň a zároveň pokryjí daný prostor nehořlavou látkou.
  • Tato zařízení umisťujeme ke střídačům, bateriovým úložištím a všude tam, kde se proud vyrobený z FVE napojuje na vnitřní elektrickou síť bytového domu.
 • Protipožární dveře a protipožární úprava místnosti, kde je v domě umístěna technologická část FVE.

Každé z těchto opatření se může jevit jako maličkost, ale všechna dohromady tvoří efektivní celek, který chrání nejen obyvatele bytového domu, ale i hasiče, kteří tak mohou mnohem rychleji a efektivněji chránit majetek, ale případně i životy všech.

Jak to u nás probíhá?

Jsme vašimi průvodciZákaznická linka227 072 333 

Telefon na dispečink (servis)

(v provozu po-pá od 9:00 do 16:00)

Čechy730 116 693 
Morava734 666 048 

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas. Více informací o cookies.