Ceny energií klesly pod úroveň roku 2021 a mohlo by se zdát, že i díky pravděpodobně mírné zimě bychom mohli na energetickou krizi a nárůst cen rychle zapomenout. Jenže se objevil nový strašák, který s velkou pravděpodobností navýší ceny energií pro domácnosti i pro firmy.

V minulém roce přibližně touto dobou po velmi překvapivé a nepříjemné situaci na trzích s energiemi, kdy ceny silové elektřiny obchodované na evropských energetických burzách atakovaly historicky nejvyšší hodnoty, se stát v boji proti vysokým cenám elektřiny rozhodl odběratelům odpustit tzv. poplatek za obnovitelné zdroje energie, tzv. POZE. Tento poplatek za zelené zdroje spadá do kategorie tzv. regulovaných poplatků, které se stanovují centrálně a každý rok je vyhlašuje Energetický regulační úřad neboli ERÚ. Od 1. října minulého roku až do konce tohoto roku, tedy do 31. prosince, se již platby za POZE v poměrné části nerozdělovaly mezi stát, společnosti a domácnosti, ale veškeré odvody v rámci těchto poplatků byly hrazeny pouze ze státního rozpočtu. Tento poplatek se tak v rámci spotřebované elektřiny musí za jakýchkoli podmínek a okolností vždy zaplatit. Jelikož ale chce stát za posledních pár let výrazněji omezit výdaje státu, začalo se tedy projednávat, že by se od začátku příštího roku POZE začaly opět poměrově rozdělovat mezi stát, firmy a domácnosti.

Otázkou ale stále zůstává, v jakém konečném poměru si tento prakticky neodpustitelný poplatek stát s podniky a retailem rozdělí. Vláda tak prostřednictvím Ministerstva financí hledá jakýsi kompromis, jak budou celkové úhrady od začátku příštího roku mezi všemi subjekty konkrétně vypadat. Už dnes je ale jasné, že celou úhradu za poplatek stát již s největší pravděpodobností platit nebude, jelikož je dle Ministerstva financí kompletně celá platba ze státní kasy dlouhodoběji prakticky neudržitelná. Dle předběžných predikcí by tak měl stát, pokud již plně nebude proplácet tyto poplatky pouze sám, uspořit do státní kasy až okolo osmnácti miliard korun. Za poslední týdny také vyvstala teze, že obdobným způsobem, jako se čerpají dotace v rámci programu Nová zelená úsporám na realizace fotovoltaických elektráren z výnosů emisních povolenek vyplácených z modernizační fondu, by se z výnosů emisních povolenek mohly také proplácet POZE. A to, aniž by se tím zatížil státní rozpočet. Jakým způsobem celý proces úhrad POZE dopadne a jak bude ve výsledku poměr mezi státem, firmami a domácnostmi vypadat, se tak aktuálně velmi intenzivně řeší.

Pokud by tedy stát s velkou pravděpodobností poplatek za obnovitelné zdroje domácnostem již neodpustil, ceny silové elektřiny, byť za poslední měsíce oproti minulému roku výrazně klesly, se příští rok mohou pohybovat v obdobných cenových relacích jako v tomto roce. Tím pádem se optimističtější scénáře, že by konečná cena elektřiny měla v příštím roce ještě citelněji klesnout, nejspíš neuskuteční. Jelikož předpokládané snížení i o více než deset procent z letošních cen se může opětovným započítáním POZE, které doposud činilo bez jedné koruny necelých 600 Kč za každou MWh, vyrovnat právě cenám elektřiny v letošním roce. V průměru česká domácnost za rok spotřebuje okolo 3 MWh elektřiny, což tedy ve výsledku činí 1797 Kč. Navíc v říjnu tohoto roku v rámci úsporného tarifu končí státní příspěvek na snížení cen energií, kterým stát začal domácnostem přispívat také od začátku října minulého roku. Domácnosti pak dostaly od státu příspěvek dle daného tarifu 2000 či 3500 korun vč. DPH.

blog-POZE

Je tak v tuto dobu vhodné zauvažovat nad takovým dodavatelem elektřiny, který má ve své nabídce pro potenciálního zákazníka tarif, který vychází z cen elektřiny obchodované na burze. A právě Bidli garance na měsíc, o kterém jsme již v minulosti také psaly, vychází ze spotových cen elektřiny obchodované na energetické burze PXE. Zákazníkům, tak tento tarif poskytuje cenu silové elektřiny, která je pro každý jednotlivý měsíc dodávky složená z aritmetického průměru uzavíracích cen na zmiňované energetické burze. Zákazník tak tento tarif může vyzkoušet na jeden měsíc a pokud bude s cenami elektřiny spokojen, může tarif využívat i nadále. Tarifem Bidli Garance na měsíc se nový zákazník nikterak nezavazuje, jelikož po měsíci případně může bez udání důvodů smlouvu vypovědět, a to aniž by byl jakkoli sankcionován. Tarif tak má mnoho výhod, mezi něž patří zmíněná krátkodobá fixace, a to pouze na jeden měsíc. Toto řešení je tak velmi vhodné jak v době nepředvídatelných změn cen elektřiny, kdy si není vhodné ceny energií fixovat na dobu určitou, tak i v dohledné době, kdy stát znovu aktivuje poplatek pro domácnosti a firmy, a navíc se již nebude v rámci úsporného tarifu proplácet zmiňovaný příspěvek. Další velkou výhodou je férová cena bez skrytých poplatků a bez závazku. Zákazník je vždy o cenách odebírané elektřiny informován dopředu a má tak tedy přehled o cenách pro následující měsíc.

Pokud tedy nechcete platit více než je nezbytně nutné a zaujal Vás náš tarif Bidli Garance na měsíc, tak nás neváhejte kdykoli kontaktovat. Následně se s Vámi spojí náš energetický specialista, se kterým se na jednotlivých krocích, jak na cenách elektřiny ušetřit, již konkrétněji domluvíte.

Autor

Špirit Petr
Investice
Analytik

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas. Více informací o cookies.