Státní půjčka pro mladé startuje 15.8.2018 a s ní spousta žadatelů doufá v možnost zvýhodněného financování bydlení. Bude ale pro tuto dobu nabídka od státu vůbec výhodná?


 

Státní půjčka není pro každého

 

Banky se předhání, která rychleji a s co nejmenší administrativní zátěží schválí klientovi úvěr, jak rychle jsou schopny čerpat úvěr, neboť prodávající a stavitelé spěchají na peníze. Potlačují papírové dokládání podkladů a soustředí se na biometrické podpisy a elektronické dokládání podkladů. Dělají vše proto, aby se v dnešní zrychlené době klient cítil co nejvíce komfortně a vše bylo rychlé.

 

Jak (ne)lehké je státní půjčku získat

 

Abyste vůbec získali státní půjčku, musíte být sezdaní/nemusíte mít dítě, jakmile však manželé nejste, musíte vychovávat dítě do 15 let. Tyto opatření mají za účel podporovat zakládání rodiny. Navíc vám stát půjčí na rekonstrukci max. 300 tisíc, na koupi 1,2 milionu a na výstavbu max. 2 miliony korun, což je samo o sobě v současné době nedostačující. Půjčky, které musí být do 80 % investičního záměru a zbylých 20 % musí žadatel dofinancovat ze svého. Kromě toho splatnost státní půjčky je jen 20 let, ve výjimečných případech 25 let. A i při 1 % úrokové sazbě je splátka vyšší než u klasické hypotéky na 30 let se sazbou například 2,29.

 

Co žadatele čeká a nemine

 

Při čtení metodického pokynu Státního fondu rozvoje bydlení stojí minimálně za zmínku nástrahy, na které musí být klient připraven a počítat s nimi dopředu.

 

Musí mít vždy vlastní zdroje

 

Součet prostředků z úvěru SFRB a z úvěru jiné osoby nesmí překročit 80 % uznatelných nákladů na pořízení obydlí. Bude-li tento procentní limit překročen, bude příjemce úvěru vyzván k okamžitému vrácení části úvěru, laicky řečeno, klient musí mít vždy 20 % vlastních zdrojů (nikoliv tedy další úvěr) ze záměru, v případě koupě dalších 4 % na daň z nabytí nemovitosti.

 

Žádné nedoplatky

 

U žádosti kromě dokládání potvrzení o příjmu, musí žadatel doložit doklad, že žadatel ke dni podání žádosti nemá evidován nedoplatek:

- u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky.
- na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění a na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

 

U modernizace i ručitel


Při úvěru na modernizaci, je třeba půjčku zajistit ručitelem ve věku max. 55 let a jeho průměrný měsíční příjem za poslední tři měsíce musí být nad 15 000 Kč.

 

Vyjádření vodoprávného úřadu


Při zajištění úvěru kupovanou nemovitostí nebo stavbou ve výstavbě, na kterou byla půjčka SFRB poskytnuta, je třeba doložit vyjádření příslušného vodoprávního úřadu o tom, že obydlí se nenachází v záplavovém území, nebo v případě, že se obydlí nachází v záplavovém území, souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu s případnými omezujícími podmínkami pro výstavbu – toto stanovisko, resp., to, jestli je nemovitost v záplavové oblasti si zajišťuje banka na své náklady při interním odhadu banky.

 

Žádost o výplatu do termínu


V případě výstavby, banka uvolňuje peníze vždy mezi 10. dnem až 25. dnem v měsíci a je třeba žádost o výplatu doručit do 8. dne v měsíci. Pokud je žádost o výplatu doručena později, jsou peníze uvolněny až následující měsíc.

 

Splatnost a věková hranice


Žadatel musí být ve věku max. 36 let.


Maximální splatnost úvěru u modernizace 10 let (banky běžně 15 let bez zajištění ručitelem), u koupě a výstavby max. 20 let (banky standardně do 30 let, ve většině případů do 70 ti let věku klienta).


Lhůta pro vyřízení úplné žádosti o úvěr na pořízení nemovitosti a zaslání smlouvy je za běžného provozu do 60 dnů, pro vyřízení úvěrů na modernizaci je 30 dní

 

Ať vše pročítám, jak pročítám, kalkuluji a vciťuji se do pozice klienta, budu SFRB přát, aby aspoň naplnila stanovený limit 650 MCZK. Pokud by přesto někdo uvažoval a chtěl si o ni zažádat, musel by na státní úřad, jelikož je to koncept Ministerstva práce a sociálních věcí, kde sám vyplní žádost.

Autor

Malečková Pařízková RŘ Martina
Bidli holding
Regionální ředitelka Tým I.

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas. Více informací o cookies.