Již sedmého září se na svém jednání bankovní rada ČNB většinově rozhodla pro zrušení úročení tzv. povinných minimálních rezerv (nebo-li PMR) všem bankám a peněžním ústavům působícím v ČR, a to s platností od 5. října tohoto roku. Tedy od data prvního dne nového udržovacího cyklu povinných minimálních rezerv. K tomuto kroku ČNB přistoupila za účelem snížení nákladů na provádění měnové politiky, zároveň ale současně při zachování její efektivity. A to prakticky nedlouho po rozhodnutí Evropské centrální banky (ECB), která k podobnému kroku přistoupila již v červenci tohoto roku. Udržovat na účtu u ČNB dvě procenta ze svých primárních závazků (depozit) je totiž povinnost pro všechny banky, pobočky zahraničních bank, ale i družstevní záložny (banky) vykonávající svou činnost na území ČR. Byť už delší dobu fakticky nejsou povinné minimální rezervy (PMR) využívány jako jeden z nástrojů měnové politiky ČNB, tak stále ale plní mimo jiné roli jakéhosi likviditního polštáře pro zabezpečení hladkého průběhu mezibankovního platebního styku.

Povinné minimální rezervy pak byly bankám do zmiňovaného zrušení úročení úročeny čtrnáctidenní repo sazbou, ta je dlouhodoběji bankovní radou ČNB ponechána stále na sedmi procentech. Jelikož je ale bankám úročení PMR již od minulého týdne zrušeno, klesne úročení PMR z dosavadních sedmi procent na nulu. Tento krok tak bude pro bankovní sektor v ČR velmi zásadní, jelikož jednotlivé peněžní ústavy budou v dohledné době zaznamenávat nezanedbatelnou finanční ztrátu. Záležet bude na daném objemu depozit, který má daná banka v rámci PMR na účtu u ČNB uloženo. Pro představu pětice největších bankovních domů v ČR tak při sedmiprocentní repo sazbě, která by úročila zmíněná povinná dvě procenta ze všech depozit klientů jako tomu bylo doposud, by dle předběžných propočtů měsíčně přišly přibližně o půl miliardy korun. Je zde tedy jasná úměra, že čím vyšší objemy klientských depozit na svých účtech komerční banky mají, tím větší objem v rámci PMR ukládají na účet u ČNB.

Banky, které tedy mají na českém bankovním trhu nejvyšší objemy klientských depozit, tak kvůli zrušenému úročení povinných minimálních rezerv měsíčně přijdou o nemalé výnosy. Každá z největších bank v tuzemsku tak i dle svých vyjádření předběžně přijde o 115 až 152 milionů korun měsíčně. Menší banky s nižšími objemy depozit pak mohou zaznamenávat měsíční ztráty přibližně mezi čtyřiceti až šedesáti miliony korun měsíčně. Potenciální sedmiprocentní úročení dle čtrnáctidenní repo sazby by se bankám v dohledných měsících ale i tak nejspíš postupně snižovalo, jelikož dle předběžných prognóz by v příštím roce touto dobou mohly být úrokové sazby oproti stávajícím úrovním na polovičních hodnotách. S tím, že bankovní rada na svých dvou posledních měnově-politických zasedáních v tomto roce již s velkou pravděpodobností začne prodiskutovávat a následně tedy nejspíš i hlasovat o možném postupném snižování úrokových sazeb. Tím pádem se budou předběžné odhady potenciálních ztrát na úrokových výnosech postupně měnit, takže celkový výpadek příjmů peněžních ústavů se tak tedy dá předběžně poměrně složitě predikovat. Navíc tento krok ČNB přišel na začátku října, tedy v době, kdy ještě není ukončen účetní rok, proto se i z tohoto důvodu nedá přesněji určit, jak toto nedávné rozhodnutí ze strany ČNB konkrétně ovlivní nadcházející finanční výsledky jednotlivých bank. Ačkoliv peněžní ústavy nedokáží přesněji definovat předpokládané finanční ztráty, dá se ale predikovat, že banky a další peněžní ústavy si toto vzniklé finanční manko budou nejspíš kompenzovat. Banky a peněžní ústavy tak mohou finanční ztráty způsobené zrušením úročení PMR s velkou pravděpodobností kompenzovat například snížením úročení vkladů klientů či eventuálním zdražením půjček a úvěrů, případně by peněžní ústavy mohly přistoupit v určitém poměru ke kombinaci všech jmenovaných variant. Jak se toto rozhodnutí ČNB v praxi projeví se ukáže až po nějaké době, konkrétněji pak až nejspíš v průběhu příštího roku.

Pokud by Vás problematika nejen ohledně zrušení úročení PMR blíže zajímala, či by vás zajímaly novinky ze světa investic a další zajímavé investiční možnosti, tak nás můžete kdykoli kontaktovat. Naši investiční specialisté se Vám následně rádi ozvou a domluví si s Vámi schůzku, na které si již veškeré záležitosti ohledně investic osobně projdete.

Autor

Špirit Petr
Investice
Analytik

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas. Více informací o cookies.