Životní pojištění je jednou z možností pojištění, které ochraňuje pojištěného a jeho blízké před finančními následky neočekávaných životních situací. Pojistit se můžeme proti různým rizikům a nástrahám. Má však vůbec cenu za něco takového platit? Na to jsme se zeptali finančního specialisty Davida Sybola, který se poradenství a financím věnuje přes 14 let.


 

Říct ano životnímu pojištění?

 

Životní pojištění nebude pro každého, přeci jen pojistka nekryje přímo pojištěného, ale jeho okolí, finančně závislé osoby. Proč by ale lidé měli přemýšlet o uzavření životního pojištění?

 

Věřím, že každý člověk, který má příjem a výdaje, má důvod přemýšlet o realizaci životního pojištění. Pouze pojištění smrti slouží k finančnímu zajištění blízké osoby nebo osob. Všechna ostatní pojištění Vám mají zajistit finanční prostředky v případě, že Vám klesne nebo vypadne příjem v důsledku nemoci nebo úrazu.

Tím chci říci, že pro rozhodování by nemělo být rozhodující, zda jste sami nebo s partnerem, zda máte dítě nebo ne, zda máte hypotéku nebo bydlíte v pronájmu. Důležité je, aby se každý minimálně zamyslet nad tím, jak vysoké má nezbytné měsíční výdaje a zda je schopen je hradit i v případě, že se stane invalidní nebo bude dlouhodobě v pracovní neschopnosti.

 

Co vše životní pojištění kryje?

 

Klienti si dnes mohou vybírat z široké škály pojištění. Mezi ty základní patří pojištění pro případ smrti, závažných onemocnění, invalidity, trvalých následků úrazu, léčení úrazu, hospitalizace v nemocnici a dlouhodobé pracovní neschopnosti. Některé pojišťovny umožňují pojistit další rizika, která jiné pojišťovny neposkytují – jde např. o pojištění doživotní úrazové renty v případě trvalých následků po úrazu, různé druhy péče a příspěvků na zdravotnické pomůcky. Z mého pohledu by se měl klient při rozhodování soustředit především na základní připojištění a ta „speciální“ volit jako doplněk základních, nikoliv jako jejich náhradu.

 

Někteří lidé nemají dostatek financí na zajištění, proto se o pojištění nezajímají. Je pravdou, že být pojištěný = vysoké finanční náklady? Hraje u něj velkou roli výše splátek?

 

Na reakci lidí „chci platit, co nejméně“ jsem již za svou letitou praxi zvyklý. Je to pochopitelné s ohledem na vnímání produktu životního pojištění jako takového. Rozsah pojištění by měl odrážet životní standard člověka (příjmy, výdaje, rodinné zázemí, vytvořené rezervy, povolání a další) a z toho by pak měla úměrně vycházet cena pojištění. Vzhledem k tomu, že pro klienty vždy zpracovávám srovnání většího počtu pojistných produktů, jsem schopen představit cenový rozsah požadovaného pojištění i jednotlivých připojištění. Klient tak vidí optimální rozsah pojištění, který si může následně upravit s ohledem na maximální cenu, kterou je ochoten platit. Vždy tak ví, co uzavírá a o co přichází, když cenu sníží.

Pro klienty je tedy mnohem lepší, když ví, jak by měli být optimálně pojištěni a poté rozsah pojištění upravují na základě snížení ceny. Podle mého názoru horší situace nastává, když si klienti nechají vytvořit pojištění pouze na základě maximální ceny, kterou jsou ochotni zaplatit.

Vezměme si například, pokud klient přijde hned s tím, že není ochoten platit více než konkrétní částku, vystavuje se riziku, že bude mít pojištění složené z méně pravděpodobných a tudíž levnějších připojištění – např. invalidita pouze úrazem. Kolik lidí ví, že invalidita je primárně (viděl jsem, že až z 96%) způsobena nemocí a jen pár procent úrazem? Kolik lidí s pojištěním invalidity pouze úrazem ví, že si pojistili pouze tuto výrazně nižší pravděpodobnost a v případě, že se stanou invalidní v důsledku nemoci, žádné plnění od pojišťovny nedostanou?

 

Jak velký vliv má na výši pojistného můj zdravotní stav? Když jsem např. diabetik, můžu si pojistku i tak zařídit?

 

Zdravotní stav nemá vliv jen na výši pojistného, ale vůbec na možnost si pojištění sjednat. Nicméně není nutné se předem vzdávat a myslet si, že jsem nepojistitelný.

Ve chvíli, kdy jednám s klientem, který mi prozradí, že má nějaké zdravotní problémy (např. měl operované srdce, má cukrovku, trvalé následky po úrazu nebo jiné), jsem schopen mu poskytnout službu tzv. předocenění na základě zdravotního stavu. Na základě vyplněného zdravotního dotazníku a doložených lékařských zpráv je řada pojišťoven schopna sdělit klientovi, zda a za jakých podmínek ho přijme či nepřijme do pojištění. Klient tak nemusí uzavírat smlouvu s konkrétní pojišťovnou, aniž by věděl, jak bude reagovat na jeho zdravotní stav. Získá předem informaci, která pojišťovna je ochotna ho přijmout a zda ho pojistí s výlukou nebo navýšením pojistného. Teprve poté se rozhoduje, zda pojištění uzavřít či nikoliv.

Autor

Sybol David
Finance
Průvodce

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas. Více informací o cookies.