Investiční fond

Chcete uložit své peníze výhodně a zároveň bezpečně? Hledáte správný kompromis mezi potenciálními riziky a vysokým zhodnocením? Bojíte se, že byste o vaše úspory mohli přijít? Domníváte se, že investování je jen pro bohaté anebo lidi pohybující se ve finančnictví? Čtěte dále a zjistíte, proč se tyto nejčastější obavy a mylné domněnky netýkají investice do BIDLI investiční fond SICAV, a.s.

1

Ochrana investorů

Všechny transakce fondu jsou kontrolovány depozitářskou bankou, kterou je Komerční banka, a.s. Na fungování investičního fondu je dohlíženo Českou národní bankou a účetní výkazy jsou ověřeny auditorem BDO Audit, s.r.o.

2

Očekávané zhodnocení 6 až 8 % p.a.

Díky naší realitní praxi od r. 2010 máme možnost ročně vybrat to nejlepší ze stovek investičních příležitostí, přičemž veškeré výnosy investičního fondu od 6 % ročně náleží vám na úkor zakladatelů fondu.

3

Profesionalita

Investiční fond nespravujeme sami, obhospodařovatelem je společnost AVANT investiční společnost, a.s., která spravuje přes 60 investičních fondů s více než 30 miliardy aktiv

4

Rozložení rizika

Neinvestujeme jako mnoho fondů pouze do malého počtu velkých projektů, ale do stovek menších nemovitostních transakcí a finančních transakcí spojených s nemovitostí, např. do pohledávek investovaných do developerských projektů v Bidli.

5

Investiční fond BIDLI investiční fond SICAV, a.s. byl zapsán Českou národní bankou do seznamu investičních fondů dne 4. 10. 2018.

6

Podfond - BIDLI nemovitostní byl zapsán Českou národní bankou do seznamu investičních fondů dne 1. 11. 2018.

BIDLI investiční fond SICAV, a.s.

se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 075 25 869, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23853

  • Společnost je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný´ investor dle § 272 tohoto zákona.
  • Společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
  • Detailní informace obsahuje statut fondu a podfondu a Sdělení klíčových informací (KID). Tyto dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.
  • Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.
  • Informace o zpracování osobních údajů týkající se Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ("GDPR") naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. www.avantfunds.cz/gdpr/.
  • Další důležité informace pro investory jsou zveřejněny na webových stránkách https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Kalkulačka zhodnocení

Investiční horizont min. investiční horizont je 1,5 roku
Zhodnocení p.a.
fond garantuje zhodnocení 5,1 %, cílí ale na zhodnocení 6 až 8 %
Investovaná částka částka, za kterou si nakoupíte investiční akcie
Vstupní poplatek 4 % vstupní poplatek, který se platí nad rámec investované částky nebo bude z investované částky přímo stržen
Výstupní poplatek 41,117 pokud je investiční horizont do 5 let, účtujeme ještě výstupní poplatek
Celková hodnota akcií na konci 1 297 175 částka, kterou vám fond vyplatí po odkupu investičních akcií
Zhodnocení v % za dobu 6 let 37 % celkové zhodnocení


Vývoj hodnot prioritních (PIA) investičních akcií

Jsme vašimi průvodci

David Mareš
Finance
Tábor
Poznejte průvodce
Tomáš Louda
Investice
Brno
Poznejte průvodce
Jan Oktábec
Finance
Praha
Poznejte průvodce
Monika Jaukerová
Finance
Chomutov
Poznejte průvodce
Reference
Petr Č.
Měl jsem to štěstí, že při orientování se na trhu financí, jsem se potkal s panem Kuželem. Naprostý profesionál, který ví o trhu, navíc jednání s ním naprosto v pořádku či se týče lidského vysvětlování situace.. Naprostá spokojenost z mé strany, Bidli příjemně překvapilo, o to více, že jsem se potkal a poznal s panem Kuželem. Je to opravdu profík na svém místě.
28. 08. 2020
Andrea M.
Při spolupráci s firmou Bidli mi byl doporučen pan Kužel jako odborník na investování. Investicím nerozumím, a tudíž se mi na začátku zdálo vše složité, ale pan Kužel mi vše vysvětlil a zvolil pro mě nejsnadnější variantu investice. Jeho přístup je velmi profesionální, ale lidský. Všem mohu jeho služby vřele doporučit.
07. 07. 2020
Dana S.
Kdyby mi nebyl doporučen pan Petr Kužel, peníze bych asi nikam neinvestovala. Díky Petrovi jsem ztratila obavy. Už několikrát mě přesvědčil, že je skvělým odborníkem a také úžasný a slušný člověk.
02. 07. 2020
Petr Š.
Petr je odborník v tom, co dělá. Má veškeré znalosti o dané oblasti a profesionální přístup. Ohledně investic dokáže poradit se vším, co člověka dokáže napadnout a vždy navrhne nejlepší možné řešení. Petr Šolc
16. 06. 2020
774 110 007
instagram facebook
Naše stránka využívá cookies. Nejde o cukrovinky, ale soubory, díky nimž není třeba znovu zadávat stejné údaje, které jste už jednou vyplnili.
Rozumím