Investiční fond

Chcete uložit své peníze výhodně a zároveň bezpečně? Hledáte správný kompromis mezi potenciálními riziky a vysokým zhodnocením? Bojíte se, že byste o vaše úspory mohli přijít? Domníváte se, že investování je jen pro bohaté anebo lidi pohybující se ve finančnictví? Čtěte dále a zjistíte, proč se tyto nejčastější obavy a mylné domněnky netýkají investice do BIDLI investiční fond SICAV, a.s.

1

Ochrana investorů

Všechny transakce fondu jsou kontrolovány depozitářskou bankou, kterou je Komerční banka a.s. Na fungování investičního fondu je dohlíženo Českou národní bankou a účetní výkazy jsou ověřeny auditorem BDO Audit, s.r.o.

2

Očekávané zhodnocení 6 až 8 % p.a.

Díky naší realitní praxi od r. 2010 máme možnost ročně vybrat to nejlepší ze stovek investičních příležitostí, přičemž veškeré výnosy investičního fondu od 6 % ročně náleží vám na úkor zakladatelů fondu.

3

Profesionalita

Investiční fond nespravujeme sami, obhospodařovatelem je společnost AVANT, investiční společnost, a.s., která spravuje přes 60 investičních fondů s více než 30 miliardy aktiv

4

Rozložení rizika

Neinvestujeme jako mnoho fondů pouze do malého počtu velkých projektů, ale do stovek menších nemovitostních transakcí a finančních transakcí spojených s nemovitostí, např. do pohledávek investovaných do developerských projektů v Bidli.

5

Investiční fond BIDLI investiční fond SICAV, a.s. byl zapsán Českou národní bankou do seznamu investičních fondů dne 4.10.2018.

6

Podfond - BIDLI nemovitostní byl zapsán Českou národní bankou do seznamu investičních fondů dne 1.11.2018.

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na https://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/.

Informace o zpracování osobních údajů týkající se Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“) naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s.: https://www.avantfunds.cz/gdpr/.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) jsou uvedeny na webových stránkách: https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/

Jsme vašimi průvodci

Ing. Hana Beladová
Finance
Hradec Králové
Poznejte průvodce
Monika Jaukerová
Finance
Chomutov
Poznejte průvodce
Tereza Kouklová
Finance
Praha
Poznejte průvodce
Ing. David Sybol
Finance
Praha
Poznejte průvodce
774 110 007
instagram facebook
Naše stránka využívá cookies. Nejde o cukrovinky, ale soubory, díky nimž není třeba znovu zadávat stejné údaje, které jste už jednou vyplnili.
Rozumím