Poslední dva měsíce přinesly na hypoteční i realitní trh mnoho obav a nejistot. Koronavirus uštědřil ránu v podobě krizové reakce, která výrazně zpomalila trh. Se zpomalováním šíření nákazy ale dochází k postupnému návratu klientů. Otázka nyní je, co se bude dít dále? Stále jsme v situaci, kdy platí řada ochranných opatření a ve vzduchu visí hrozba poklesu ekonomiky, nárůstu nezaměstnanosti a ztráty příjmů.

Co se týče bank, reakce jsou různé. Na trhu je možné zaznamenat celou škálu možných reakcí.

Některé bankovní ústavy (mezi něž se řadí například Sberbank) zvolily krajně opatrný přístup. Zcela zastavily příjem nových žádostí o úvěr, čímž se z trhu de facto stáhly. Argumentují administrativním náporem spojeným s posuzováním moratoria na odklad splátek nebo nemožností relevantně posoudit udržitelnost příjmů.

Většina bank zaujala k otázce úvěrů vstřícnější stanovisko. Tyto subjekty ale výrazně zpřísnily kritéria poskytnutí úvěru. Je zřejmá tendence přísněji posuzovat klienty pracující v odvětvích ohrožených případnou krizí: pohostinství, cestovní ruch a automobilový průmysl.

Přes určitá očekávání nedochází zatím k významnému snižování úrokových sazeb. Regulátor ČNB má snahu hypoteční trh podpořit.  Kromě snižování vnitrobankovní sazby jde především o rozvolnění regulačních kritérií. Výraznou změnou je navýšení možného LTV (zkratka anglického termínu loan to value, čili procentuální vyjádření poměru výše hypotéky vůči hodnotě zastavované nemovitosti) na 90 % z původních 80. Dosavadní limit ukazatele DTI (poměr výše dluhu a čistého příjmu žadatele o úvěr) byl zrušen. A limity ukazatele DSTI (poměru celkové dluhové služby a čistého měsíčního příjmu žadatele o úvěr) se zvýšily z původních 45 na 50 %.

Jak zareagovaly banky na tato rozhodnutí ČNB? Většina ponechala původní pravidla v platnosti, někde došlo dokonce ke zpřísnění. KB, MPSS a další ústavy ale přistoupily na trend rozvolňování. A některé instituce šly ještě dál a připravily pro své klienty speciální produkty. Unicredit Bank snížila sazbu pro hypotéky do 60 %, Česká spořitelna zase přišla s výrazně přístupnějšími pravidly pro OSVČ nebo majitele s.r.o.

Je patrné, že jsme svědky prudkých pohybů na realitním a hypotečním trhu. V současné době skutečně není jednoduché udržet si přehled o všech změnách a před zájemci o finanční produkty vyvstává mnoho otázek. Mohu získat úvěr? Je to pro mě v současné době výhodné, nebo bude lepší ještě chvíli počkat? A u které banky budu mít ty nejlepší podmínky?

Všechny tyto otázky zodpoví kvalifikovaný finanční poradce u Bidli. Profesionálové z Bidli mají perfektní přehled o aktuální situaci s hypotékami, úvěry a pojištěním a každému klientovi dokážou předložit individuální finanční plán.

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas. Více informací o cookies.