V Praze 6. června 2024 - Zájem o fotovoltaické elektrárny jako zdroj úsporného a šetrného zdroje energie je v posledních letech rekordní, jen v loňském roce bylo instalováno bezmála 83 tisíc solárních elektráren. Podle odborníků z Bidli Energie bude tento trend v dalších letech pokračovat, a to i díky závazkům Evropské komise k navýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě do roku 2030. Z dotazování společnosti Bidli Energie vyplynulo, že největším motivátorem k pořízení fotovoltaiky je pro 8 z 10 Čechů, kteří fotovoltaiku mají nebo ji plánují, finanční úspora za energie. Z těch, kteří solární elektrárnu už využívají, je s ní 78 % bez výhrad spokojeno. Bidli Energie nyní přichází s Chytrým spotem, inteligentním zařízením pro řízení energetických toků v domácnosti, které dokáže ušetřit dalších až 35 % nákladů na energie. Z těch, kteří o fotovoltaice neuvažují, je pro 37,5 % důvodem vysoká pořizovací cena, pro více než čtvrtinu (26 %) pak dlouhá návratnost investice.  

Fotovoltaickou elektrárnu má v Česku nainstalovanou už více než 160 tisíc domácností. I z důvodu nestabilní situace na energetickém trhu a skokového nárůstu cen v uplynulých dvou letech zájem o alternativní zdroje energií neopadává, spíše naopak. Loňský rok 2023 byla čísla rekordní, podle údajů Solární asociace bylo instalováno více než 80 tisíc nových domácích fotovoltaických elektráren a zhruba 2 700 firemních a pozemních solárních elektráren o celkovém výkonu 970 MWp. 

Význam solární energie jako obnovitelného zdroje stoupá i ve světle závazků Evropské komise, která stanovila cíl minimálního podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě na úrovni 42,5 % do roku 2030. A i když podíl využití obnovitelných zdrojů v Česku roste, máme s 15,5% podílem energií z OZE v hrubé spotřebě elektřiny co dohánět, ve srovnání s průměrným podílem EU na úrovni 41,2 %.  

Motivátory a bloky při zvažování fotovoltaiky 

Zákazníci Bidli Energie využívající fotovoltaiku dokážou uspořit ročně až 60 % nákladů na energie, oproti tradičním dodávkám ze sítě. A právě finanční úspora za energie je pro Čechy hlavním motivátorem k pořízení fotovoltaiky. V průzkumu pro společnost Bidli Energie tak reagovalo 8 z 10 dotázaných, kteří fotovoltaiku už využívají anebo o ni reálně uvažují. Finanční úspora je přitom o něco vyšší motivací pro mladou generaci do 35 let (86 %) a také pro obyvatele Prahy a vysokoškoláky (v obou případech 88 %). Pro 42 % respondentů je motivací k pořízení solární elektrárny možnost využití dotace, pro 37 % nezávislost na externích dodavatelích a cenových výkyvech. Asi 36 % respondentů vnímá jako důležitý aspekt výrobu energie šetrným ´zeleným´ způsobem, tento aspekt oceňuje především mladá generace do 35 let (41 %) a obyvatelé Prahy, kde takto reagovala bezmála polovina dotázaných (47,5 %). 

Téměř 8 z 10 (78 %) dotázaných, kteří fotovoltaiku už využívají, je s ní velmi spokojeno a do její instalace by bez váhání šli znovu. Necelá pětina (19 %) respondentů přiznává, že jejich očekávání bylo vyšší, ale s fotovoltaikou jsou obecně spokojeni. Jen 3 % uživatelů vyjádřilo nespokojenost. 

Graf č.1 - Hlavní motivátory k pořízení fotovoltaiky pro Čechy, kteří fotovoltaiku už mají nebo o ni uvažují

Obr-zek1-tiskova

Z těch, kteří fotovoltaiku nemají a ani o ni neuvažují, jich více než polovina (52 %) jako důvod odmítání uvedla, že na ni nemají vhodné prostory. Vysoká pořizovací cena odrazuje od solární elektrárny 37,5 % dotázaných, více než čtvrtinu (26 %) pak dlouhá návratnost investice. Zhruba 15 % respondentů vnímá pořízení fotovoltaiky jako složitý proces, kterému nerozumí a nechtějí se jím zabývat, 13 % má obavu z nespolehlivých dodavatelů a 12 % respondentů nezajímají nové trendy a nevěří proklamacím o zelených energiích. Pro 4 % respondentů je blokem i estetická stránka, kdy si nechtějí fotovoltaickými panely kazit dojem z nemovitosti.  

Graf č.2 - Jaké jsou hlavní argumenty proti fotovoltaice u dotazovaných, kteří o ni neuvažují 

Obr-zek2-tiskovka

Inteligentní řízení energetických toků v domácnosti 

Dotazování ukázalo, že chytré zařízení instalované ke stávající fotovoltaické elektrárně, které by dokázalo ušetřit další desítky procent nákladů, by jednoznačně přivítala asi čtvrtina (24 %) dotázaných. 67 % by pořízení zvažovalo s tím, že by si museli zjistit další detaily. Zbývajících 9 % respondentů by vnímalo instalaci chytrého zařízení, které monitoruje chod jejich domácnosti, jako zásah do soukromí a jeho instalaci by se vyhnuli.  

Zařízením, které tento parametr splňuje je Chytrý spot od Bidli Energie. Funguje na principu průběžného monitoringu spotřeby domu a následném chytrém řízení nákupu energií, jejich skladování a čerpání s ohledem na potřeby domácnosti. Zařízení je schopné při správném využití ušetřit až 35 % nákladů na energie a je vhodné pro ty, kteří FVE už vlastní nebo o ní uvažují. Chytrý spot využívá kvalitní Rakouské technologie Loxone. Cena zařízení se pohybuje podle zvolených parametrů mezi 30-50 tisíci korun a návratnost investice se na základě odběru domu může pohybovat v rozmezí 1 až 3 let. 

V-st-i-ek

Základem systému je střídač, ke kterému jsou připojeny fotovoltaické panely a bateriové úložiště. Ke střídači je nainstalováno chytré zařízení – Chytrý spot – napojené na cloud Bidli Energie. V rámci cloudu probíhají neustále výpočty pro co nejvýhodnější nákup energií, dobíjení baterie a ohřev teplé vody. Střídač je následně Chytrým spotem ovládán tak, aby dokupoval elektřinu v časech, kdy je spotová cena v dané čtvrthodině nejvýhodnější a zároveň optimalizoval dokup energií v konkrétních časech tak, aby nenakoupil zbytečně mnoho. 

 „Pokud chceme zChytrého spotu vytěžit maximum, musíme na to jít přes management domu asamostatné řízení velkých odběrů jako je bojler, tepelné čerpadlo nebo wallbox. Vtom jsme unikátní, protože sjednotlivými zařízeními zacházíme zvlášť, říká Jan Kakos, ředitel obchodu Bidli Energie a dodává: „Pracujeme spředpovědí počasí, cenou spotu, ato celé přizpůsobujeme chování domácnosti. Chytrý spot se v první fázi učí, jak domácnost funguje, poté navrhne nejlepší možné řešení na optimalizaci práce s energií během dne. Na základě algoritmů nabíjí baterie nejen z fotovoltaické elektrárny, ale i ze sítě v době, kdy je nejlevnější. Velkoodběrová zařízení jsou pak nejvíce zatěžována v časech, kdy je elektřina levná nebo je dostupný dostatek energie ze slunce. „Jedna věc je energii vyrábět a nakupovat ji na spotovém trhu, ale správně a efektivně s ní nakládat je mnohem náročnější. Inteligentní energetický management je v tomhle velký pomocník a jsem rád, že se v Bidli touto cestou vydali s námi. Využitím Loxone vsadili na produkt, který je víceúčelový a v budoucnu umožní chytrou optimalizaci dále rozvíjet například o obchodování s přetoky a podobně,“ doplňuje Pavel Lískovec, manažer českobudějovické pobočky Loxone.

„Našim zákazníkům dokážeme ušetřit až dalších 35 % proti klasickým spotovým ceníkům, které byly vloni o 25 % levnější než standardní fixní ceníky a o 37 % levnější než vládní strop. Celková úspora tak může být až 46 % proti cenám vládního stropu. Takto razantní úspory jsou nejvíce vidět právě u energeticky náročných zařízení jako je tepelné čerpadlo, bojler, bazénová technologie nebo dobíjecí stanice na elektromobily,“ uzavírá Kakos. 

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas. Více informací o cookies.