Každý druhý majitel nemovitosti v Česku v případě poškození nebude schopen z pojistného plnění opravit škody, protože je stavba podpojištěna. Polovina Čechů tak nereaguje na zvyšující se hodnotu nemovitosti a riskuje ztrátu střechy nad hlavou. Jak se tomu vyvarovat?

Dnešní doba, která za posledních několik málo let přináší poměrně překvapivé a nečekané události, se velmi rychle propisuje nejen do ekonomické kondice, ale také se projevuje na hodnotách nemovitostí a majetků. V poměrně krátkém časovém období nás tak začalo ovlivňovat hned několik ekonomických vlivů, nejvýrazněji pak již téměř dva roky trvající vysoká inflace. Ta jako jeden z faktorů pomalu, ale jistě zapříčiňuje právě tzv. podpojištění nemovitostí. Je to především z důvodu, že dlouhodobě vyšší inflace zdražuje jak ceny stavebních materiálů a komodit, tak i ceny samotné práce, která se ve stavebnictví velmi viditelně projevuje. Dle nedávných průzkumů je zřejmé, že okolo padesáti procent již pojištěných nemovitostí v ČR je podpojištěno. Jedná se tedy jak o hlavní budovy (domy), tak i ve velmi častých případech i o budovy vedlejší, což jsou například garáže, stodoly či další obdobná stavení. Podpojištění nemovitosti tak nastává tehdy, je-li hodnota nemovitosti v čase vyšší, než-li jak je ve stávající pojistné smlouvě sjednaná tzv. pojistná částka nemovitosti. Jinými slovy, pokud by tedy došlo k totální škodě u pojištěné nemovitosti, pojistná částka v pojistné smlouvě by tady měla odpovídat ceně pojištěné nemovitosti, za kterou byste aktuálně na stejném místě postavili prakticky stejnou nemovitost, a to a ve stejné kvalitě. Jedná se tak o tzv. novou cenu. Jde tak tedy o to, aby pojistník po jakékoli pojistné události v rámci pojistného plnění dosáhl na dostatečné odškodnění a následně mohl svůj majetek obnovit v původním stavu. Dalším velmi důležitým faktorem, který je paradoxně poměrně často opomíjen, a na který je dobré se zaměřit, jsou také změny na nemovitosti v podobě rekonstrukcí, úprav či různých vylepšení. Ty mají na zhodnocení nemovitosti nepochybně také velice významný vliv.

Fingo-podpojisteni

Plánujete-li větší rekonstrukci nemovitosti, dostavbu, či si chcete v dohledné době na střechu vaší nemovitosti pořídit za poslední dobu populární a zároveň velmi potřebnou fotovoltaickou elektrárnu či už ji na vašem objektu máte, je tedy velmi podstatné poupravit následně i pojistnou částku k dané nemovitosti v pojistné smlouvě. A to právě o hodnotu zmíněné úpravy, v tomto případě konkrétně o hodnotu zmíněné fotovoltaické elektrárny.

Zvláště za poslední období je velmi důležité si svou stávající pojistnou smlouvu nastavit tak, aby co nejpřesněji odpovídala uvedená pojistná částka ve smlouvě aktuální tržní hodnotě nemovitosti. Právě od středy tohoto týdne totiž platí vládou schválená změna zákona ohledně pojistného plnění. Tato změna se má týkat především případů, kdy se jedná o tzv. totální zkázu objektu na základě velmi závažných případů a těžkých přírodních katastrof. Jedná se tak zejména o povodně, požáry či nedávná a doposud poměrně vzácná tornáda. I když se tedy upraví zákon, který by měl ohledně pojištění nemovitosti být spíše mírně nakloněn ve prospěch klienta vůči pojistníkovi (pojišťovně), neznamená to ale, že by si klient neměl svou pojistnou smlouvu čas od času projít a případně pojistku upravit na aktuální pojistnou částku odpovídající hodnotě dané nemovitosti.

 

Dosavadní znění zákona hovořilo tedy tak, že „je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel (pojišťovna) pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku; to neplatí, ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude.“ Znamená to tedy, že pojišťovna doposud měla právo snížit svému klientovi finální výplatu peněz po pojistné události z pojistné částky o ten procentní poměr, o kolik měl daný klient nižší pojistku s danou pojistnou částkou, než jak by tomu měla správně odpovídat. Úprava se má tedy změnit v tom, že pokud má klient má v pojistné smlouvě uvedenou nižší pojistnou částku, než je reálná hodnota nemovitosti, bude následně pojišťovna při plnění vycházet z výše škody, od které odečte procentní rozdíl právě mezi pojistnou částkou a tedy skutečnou výší škody.

A protože ceny nemovitostí v posledních 5 letech výrazně stouply, může se podpojištění nemovitosti týkat i Vás. Proto doporučujeme si zaktualizovat pojistnou smlouvu s jedním z našich finančních specialistů, které najdete zde. Protože s pocitem bezpečí se Vám lépe usíná.

Autor

Špirit Petr
Investice
Analytik

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas. Více informací o cookies.