Dřevostavby se stávají stále populárnější volbou pro ty, kteří hledají ekologickou a energeticky úspornou formu bydlení. Koneckonců, v roce 2022 byl v Česku podíl dřevostaveb na postavených domech 14,1 %. Předtím, než se pustíte pustit do stavby svého vysněného domu, je nezbytné získat stavební povolení. V tomto krátkém článku se podíváme, jak dlouho tento proces trvá a jaké všechny kroky je nutné učinit.

Úvodní schůzka

Nejdříve se spolu sejdeme na úvodní schůzce, kde nám popíšete svoji ideální představu. Jakmile doladíme podobu domu, vyhotovíme úvodní studii zdarma s hrubým rozpočtem stavby. Po odsouhlasení úvodní studie a rozpočtu spolu uzavřeme smlouvu o představebním servisu, která stanoví rozsah práce, časový plán a náklady. Tím zahajujeme proces získání stavebního povolení.

Plánování a příprava

Na začátku procesu provedeme průzkum pozemku, zjistíme existenci inženýrských sítí (elektřina, vodovod, kanalizace, plyn), výškové rozdíly a ideální umístění rodinného domu. Na základě těchto informací projektant zakreslí rodinný dům do situace a připraví koncept návrhu. Návrh zašleme k připomínkám a revizi. Projektant na základě Vašich připomínek a požadavků upraví návrh konceptu, dokud nebudete s návrhem spokojení.

Projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení (DÚR, DSŘ)

Po odsouhlasení návrhu se začíná pracovat na podrobné projektové dokumentaci, která zahrnuje technické výkresy, textové zprávy, požárně bezpečnostní řešení (PBŘ), průkaz energetické náročnosti (PENB), geodetické zaměření pozemku a statické posouzení. Dále vypracujeme koordinační situaci s umístěním domu a zakreslením přípojek.

Stanoviska a vyjádření

Pro urychlení procesu záměr ještě před podáním žádostí o vyjádření konzultujeme s úřady, čímž lze ušetřit i několik týdnů. Následně rozešleme žádosti o vyjádření dotčených orgánů a stanoviska správců sítí. Na základě získaných stanovisek a vyjádření případně upravíme projekt tak, aby korespondoval s požadavky všech institucí. Zbývá nám obeslat majitelé sousedních nemovitostí pro souhlas se stavbou a můžeme žádat o stavební povolení.

Žádost o vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby

Projekt je nyní kompletní a podáváme žádost o vydání stavebního povolení. Rychlost vydání stavebního povolení ovlivňuje mnoho faktorů, jako například vytíženost daného stavebního úřadu a složitost projektu. V ideálním případě úřad stavební povolení vydá do 3 měsíců, nicméně tento proces může trvat i déle. V případě splnění zákonných podmínek včetně písemného souhlasu všech sousedů lze jít i cestou ohlášky, kdy při úplnosti všech podkladů stavební úřad vydá souhlas s ohlášením stavby do 30 dnů.

Vydání stavebního povolení

Do datové schránky nám dorazilo rozhodnutí ze stavebního úřadu o vydání stavebního povolení na Váš dům. Nyní už zbývá pouze čekat na nabytí právní moci rozhodnutí, kdy sousedé nebo další orgány mají možnost se odvolat. Po nabytí právní moci rozhodnutí lze konečně zahájit stavbu a začít plánovat vnitřní vybavení domu.

Nový stavební zákon povolovací proces urychlí

Od 1. července 2024 vejde v platnost nový stavební zákon, kdy se celý povolovací režim bude odehrávat v rámci jednoho řízení o povolení záměru a nebude potřeba řešit samostatné územní řízení a na ně navazující řízení o vydání stavebního povolení či ohlášky. Celý proces by se tak měl zjednodušit a zkrátit o 30 až 60 dnů. Nově také bude možné podat žádost o povolení záměru elektronicky.

Proces získání stavebního povolení vyžaduje pečlivou přípravu, spolupráci s místními úřady a především trpělivost. Klíčové je být připraven na veškeré možné komplikace a jednat v předstihu, aby došlo k co nejhladšímu průběhu vyřízení stavebního povolení a předešlo se možným zdržením. Časově jsou termíny vyřízení stanovisek a stavebního řízení orientační a mohou se měnit v závislosti na požadavcích úředníků nebo připravenosti pozemku. Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vás pozveme na úvodní schůzku a vše vysvětlíme.

Autor

Weiser Marek
Pracovník analýzy pozemnků

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas. Více informací o cookies.